NEN 4400-1 en SNA-certificering voor SecurityXpert

NEN 4400-1 en SNA certificering

Een blijk van toewijding aan kwaliteit en betrouwbaarheid

Volgens de normen van NEN 4400-1 en SNA, is SecurityXpert met trots geslaagd en voldoet de organisatie volledig aan alle gestelde eisen. Deze certificering bevestigt niet alleen de naleving van strikte arbeidsnormen, maar onderstreept ook dat SecurityXpert een betrouwbare en verantwoordelijke partner is op het gebied van personeelsbeheer.

Waarom is de NEN 4400-1 certificering van cruciaal belang voor SecurityXpert?

Onze activiteiten, met name in de zorgbeveiliging, vereisen uiterste zorgvuldigheid. Opdrachtgevers vertrouwen op onze specialisten om de veiligheid in zorginstellingen te waarborgen. De NEN 4400-1 certificering toetst of wij voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van arbeid en personeelsbeheer. Een onafhankelijke certificerende instelling voert periodieke controles uit om te waarborgen dat SecurityXpert:

  • Correcte aangifte en afdracht van Nederlandse loonheffingen en omzetbelasting uitvoert.
  • Loonbetalingen conform de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verzorgt.
  • Beschikt over een systeem voor controle en monitoring van de financiële administratie en naleving van arbeidswetgeving.
  • Zorgt voor correcte afdracht van omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.nen 4400-1 en SNA certificering
  • Zich identificeert als onderneming.
  • Identiteitscontroles uitvoert en nagaat of medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te werken.
  • Risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk minimaliseert.

Het behalen van dit certificaat biedt opdrachtgevers de zekerheid dat SecurityXpert aan al deze vereisten voldoet. In de zorgsector, waar veiligheid van essentieel belang is, draagt de NEN 4400-1-certificering bij aan de tevredenheid en gemoedsrust van patiënten en medewerkers. Het versterkt het vertrouwen in de beveiligingsdiensten van een gecertificeerd en betrouwbaar bedrijf, wat de algehele kwaliteit van dienstverlening verhoogt. De certificering helpt ook bij het minimaliseren van risico’s, met name inlenersaansprakelijkheid, en draagt zo bij aan een robuuste juridische en financiële positie, cruciaal in een sector die gevoelig is voor dergelijke uitdagingen.

Deze website maakt gebruik van cookies en persoonlijke data om de gebruikerservaring voor bezoekers te verbeteren.